Vnímavá komunita

My všetci žijeme v jednom materiálnom priestore, ale často napriek tomu v rozdielnych mentálnych svetoch. Rozdielne vnímame svet okolo seba, rozdielne vnímame to, čo svet okolo nás potrebuje a máme tiež rozdielne predstavy, ako ho meniť.
Sme vnímavá komunita.
Zamýšľame sa nad tým, akú úlohu vo svete zohráva zodpovednosť každého z nás, čo je to vlastne tá „spoločenská zodpovednosť” a ako ju naplniť konkrétnymi činmi.
Naším cieľom je podporovať rozvoj kritického myslenia. Vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti.
Pokúšame sa urobiť našu krajinu lepšou a ľudí citlivejších a vnímavejších jeden k druhému.

Členovia vnímavej komunity

Stiahnuť všetky

Príbehmi k poznaniu

Začítajte sa do inšpiratívnych rozhovorov o výnimočných projektoch účastníkov vzdelávacích aktivít.

Nájdete medzi nimi mladých ľudí, študentov či profesionálov, ktorí sa snažia upozorniť na dôležitosť inkluzívneho vzdelávanie na Slovensku alebo pomenovať spoločenské témy vyžadujúce našu pozornosť a angažovanosť.