Inšpirujte sa

Staňte sa aj vy súčasťou Vnímavej komunity

Naša nevšímavosť často ovplyvňuje životy tých, ktorí sú v spoločnosti prehliadaní, neviditeľní alebo nechcení. Aj preto sa v EDUME snažíme vychovávať, vzdelávať a viesť druhých k vnímavosti.

Vnímavá a otvorená spoločnosť je citlivá na potreby a problémy ľudí s prekážkami, aby mohli byť aj oni jej plnohodnotnou súčasťou a prínosom. Vďaka naším zážitkovým vzdelávaniam a tréningom v rámci 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia vzišli desiatky Vnímavých projektov, do ktorých teraz môžete nahliadnuť aj vy. Vytvorili ich mladí ľudia, študenti, zamestnanci firiem i profesionáli vo svojich odboroch, ktorí v nich prinášajú reflexie na dôležité témy v našej spoločnosti a inšpirujú nás pozerať sa na nich aj inou optikou. Mnohokrát im boli inšpiráciou príbehy z www.onlinezivakniznica.sk alebo príbehy ľudí, ktorí žijú v ich okolí a komunite.

Nahliadnite do projektov a ich prác, v ktorých si všímajú problémy a nespravodlivosť okolo seba a ako sú pripravení zasiahnuť, pomôcť, pochopiť človeka alebo skupinu ľudí v konkrétnej situácii a s konkrétnymi prekážkami. Najsilnejšie reflexie sú tie, kde účastníci popisujú prekonanie vlastného strachu z inakosti v našej spoločnosti a kde priznávajú svoje predsudky, ktoré si počas vzdelávania sami uvedomili.

Všetci z nich pochopili silu príbehov. A takmer polovica účastníkov využila silu vlastného príbehu ako nástroj inšpirácie pre druhých učiteľov, študentov, zamestnancov a kolegov. Ešte stále sa pýtate, ako môžeme urobiť našu krajinu lepšou, prívetivejšou a ako byť citlivejší a vnímavejší jeden k druhému? Pridajte sa k nám a prihláste sa do Vnímavej komunity, či už za svoju školu, firmu, organizáciu alebo ako jednotlivci.