Inšpiratívne projekty

- 2018 -

- 2017 -

Ako vidíme nevidiacich – Lucia Zacharová

Autorka sa cez vlastnú reflexiu zamýšľa, ako spoločnosť a ľudia indiviuálne vnímajú nevidiacich ľudí. Úprimne priznáva svoje predsudky a stereotypy, odhaľuje svoje myšlienky a popisuje, ako ju zmenilo stretnutie so Živou knihou – nevidiacou Soňou.

Pozrieť celý projekt
Moja rodina a spoločenská zodpovednosť – Anna Kniezová

Autorka otvorila tému migrácie a utečeneckej krízy vo svojej vlastnej rodine, čo mnohokrát nie je jednoduché. Na základe videí z Online živej knižnice spracovala zaujímavý dotazník s témou migrácie, ktorý použila na členoch svojej rodiny, tak získala nielen zaujímavé údaje a výsledky, ale aj otvorila neľahkú diskusiu v rodine.

Pozrieť celý projekt
Biologický rodič a spolupráca s detským domovom – Viktória Skokánková a Zuzana Blusková

Autorky projektu sa zamerali na citlivú tému, ako spolupracovať s biologickým rodičom, aby spolupráca bola prospešná a viedla k sanácii rodiny – teda k návratu detí do rodiny. Práca je rozdelená do troch častí. V prvej popisujú umiestnenie detí do detského domova. V druhej časti charakterizujú a navrhujú, aká je najlepšia cesta k spoupráci detských domovov a iných organizácií s biologickými rodičmi. V tretej časti spísali konkrétne odporúčania pre obe strany s využitím storytellingu a Online živej knižnice.

Pozrieť celý projekt
Čo potrebujeme v našej firme pri zavádzaní inkluzívneho prístupu – Vladimír Vdovičík a Milan Hlavata

Ako sa v Telekome začal zavádzať inkluzívny prístup k zákazníkom? Autori projektu píšu o priebehu tréningov a svojich úváhach, k dispozícii je aj dotazník, ktorý použili pri meraní dopadu tréningov na svojich kolegov. Zamýšľajú sa, čo je to inkluzívny prítup a s akými typmi hendikepov sa v práci stretávajú, ako aj čo by mohlo pomôcť pri zavádzaní inkluzívneho prístupu vo firme. Práca tiež obsahuje reflexie autorov.

Pozrieť celý projekt
Dievča s barlami – Ľubica Matušáková

Autorka vytvorila miniknihu o svojom živote s diagnózou Osteogenezis imperfecta, čo v preklade znamená nedostatočná tvorba kostnej hmoty. Kniha opisuje jej detstvo, dospievanie až po dopselosť, každodenné radosti i starosti a aké to je prekonať 40 zlomenín a niekoľko operácií. Napriek tomu sa na svet a život pozerá optimisticky a dodáva silu a inšpiráciu všetkým naokolo. Kniha je doplnená o jej fotografie.

Pozrieť celý projekt
Moje deti – Jana Dinušová

Autorka ponúka pohľad na prácu profi rodiča zo strany biologických detí a ich vnímanie zverených detí v ich rodine. Hovorí o radostiach, ťažkostiach a prekážkach, ale i o neľahkých rozlúčkach, keď deti odchádzajú z profi rodiny. Ponúka pohľad na to, ako môžu nebiologické deti obohatiť rodinu, do ktorej prichádzajú. Ponúka konkrétne rady pre profi rodičov.

Pozrieť celý projekt
Inklúzia v zariadení v ktorom pracujem – Margita Páneková

Autorka nastavuje stratégiu inkluzívneho prístupu v zariadení, v ktorom pracuje. Zameriava san a školy a poradesnké centrá a snaží sa rozlíšiť pojmy integrácia a inklúziu príkladmi z praxe. Vo svojom projekte uskutočnila prieskum, ako san a tieto pojmy pozerajú jej kolegovia a ako vnímajú integrovaných a nadaných žiakov v kolektíve.

Pozrieť celý projekt
Zistenie silných vlastností človeka a nastavenie individuálneho rozvoja – Natália Petrová

Autorka popisuje postup pri analýze silných vlastností svojej kolegyne a na základe zistených informácií navrhuje individuálny plán rozvoja. Tento koučing vykoná prostredníctvom 3 krokov. Ak vás zaujíma, ako prebieha koučing, v projekte nájdete zaujímvý návod ako na to.

Pozrieť celý projekt
O extrémizme bez servítky – Petra Čiešová a Katarína Fodorová

Autorky sa zamýšľajú na tým, ako vzniká extrémizmus a aký vzťah majú k nemu ony samy. Odkrývajú svoje myšlienky a uvažujú nad svojími názormi a zážitkami v týchto súvislostiach. Otvárajú svoje vnútro a odkrývajú aj svoje slabiny, priznávajú svoje vlastné stereotypy a predsudky. Inšpirované videom z Online živej knižnice sa rozhodli urobiť prieskum medzi svojimi známimi, voličmi alebo prívržencami ĽSNS a tiež ľuďmi, ktorí zažili diskrimináciu. Prinášajú zaujímavé výsledky i zamyslenia.

Pozrieť celý projekt
Za každým zákazníkom je príbeh – Veronika Šušková

Autorka vytvorila mini e-book pre svojich kolekgov, ktorí pracujú v call-centre. Je plná ľudksých príbehov, ktoré poukazujú na to, akú rolu zohrávajú pracovníci call-centra v životoch zákazníkov. Ide o príbehy konkrétnych ľudí spracované formou písaného storytellingu. Ide o tri príbehy aj s konkrétnymi typmi, ako v daných situáciách postupovať.

Pozrieť celý projekt
Cez storytelling k inklúzii – Viera Masha Orogvány

Cez živú knihu k inklúzii alebo ako sa prostredníctvom storytellingu snažím podporiť inklúziu dieťaťa s downovým syndrómom do bežného školského prostredia. Masha pracuje na základnej škole ako školská asistentka. Je asitentkou Ele, dievčatku s Downovým syndrómom. Ela sa vďaka Mashi stala Živou knihou pre svojich spolužiakov, a tak si začali navzájom lepšie rozumieť a vytvárať si vzťahy v triede. Masha dáva konkrétne typy, ktoré jej pri práci s Elou pomáhajú.

Pozrieť celý projekt
Mapovanie klímy v triede cez asociačné techniky a následné nastavenie plánu na inklúziu v triede – Daniela Krasulová

Autorka využila asociačné techniky, konkrétne cez rozprávku V hlave, na zmapovanie klímy vo svojej triede a na základe výsledkov nastavila stratégiu inkluzívneho prístupu. Klímu mapovala v 5. ročníku ZŠ na 14 žiakoch. V jej projekte nájdete konkrétny návod, ako podobné aktivity vyskúšať v každej triede.

Pozrieť celý projekt