Vnímavá inštitúcia

Byť Vnímavou inštitúciou, ktorá rozumie prekážkam a potrebám zraniteľných skupín v spoločnosti. Byť inštitúciou, ktorej záleží na zvyšovaní kvality života zraniteľných skupín a buduje mosty medzi zraniteľnými skupinami a verejnosťou. Zamestnávať vnímavých vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov s mládežou, poradcov a psychológov, ktorí sú citliví k prežívaniu zraniteľného človeka a nachádzaniu nových riešení jeho rozvoja v osobnom, pracovnom, rodinnom a občianskom živote.

Štatút programu Vnímavá inštitúcia

Staňte sa inštitúciou, ktorá je vnímavá k ľuďom s prekážkami a ktorá buduje prostredie vnímavé k rôznorodým potrebám ľudí v našej spoločnosti. Získajte značku pre svoju inštitúciu, ktorá má alebo chce mať nastavené hodnoty tak, aby podnecovala k spoločenskej zodpovednosti. Buďte súčasťou Vnímavej komunity, ktorá deklaruje, že extrémizmus a intolerantné správanie nemajú v jej inštitúcii priestor.

Certifikát a značka Vnímavá inštitúcia

Program Vnímavá inštitúcia je určený slovenským inštitúciám štátnej a verejnej správy, mimovládnym organizáciám, detským domovom a domovom seniorov. Inštitúcia, ktorá naplní podmienky programu, získa značku Vnímavá inštitúcia. Jej udelením zároveň deklaruje, že na pôde svojej inštitúcie podnecuje svojich zamestnancov k tolerancii, otvorenosti k zraniteľným skupinám a podporuje inkluzívne prostredie v inštitúcii.

Certifikát a značku Vnímavá inštitúcia odovzdávame inštitúciám, ktoré sa zapoja do programu Vnímavá inštitúcia, a to raz ročne v decembri počas slávnostného stretnutia.

Komu je program určený?

 • inštitúciám štátnej a verejnej správy, mimovládnym organizáciám, štátnym a neštátnym detským domovom, domovom sociálnych služieb, domovom pre seniorov na Slovensku
 • zamestnancom vyššie uvedených inštitúcií, ktorí chcú pre svoju inštitúciu získať značku Vnímavá inštitúcia

Prečo sa stať Vnímavou inštitúciou?

 • Budete medzi prvými, ktorí vytvoria obraz o tom, ako by mali na Slovensku vyzerať vnímavé inštitúcie
 • Budete mať špeciálne vyškolených a prakticky pripravených zamestnancov na prácu so zraniteľnými skupinami v spoločnosti.
 • Budete vedieť pracovať s predsudkami a stereotypmi vašich zamestnancov a klientov
 • Stanete sa súčasťou Vnímavej komunity

Čo môžete získať pre vašu inštitúciu

 • celoročný prístup k inovatívnemu vzdelávaciemu portálu www.onlinezivakniznica.sk, ktorý pre svoju komplexnosť a nadčasovosť získal ocenenie Generácia 3.0
 • expertnú podporu pri zavádzaní inkluzívneho prístupu na vašej inštitúcii
 • zvýhodnené vzdelávanie a bezplatné inšpiratívne a metodické webináre
 • značku, ktorá deklaruje morálnu kredibilitu inštitúcie
 • profesionálnych konzultantov a mentorov, ktorí vás pripravia na využívanie Online živej knižnice pri rozvoji Vašich zamestnancov a klientov
 • informačnú podporu a publicitu inštitúcii na národnej úrovni

Podmienky získania značky Vnímavá inštitúcia:

 1. Stratégia zapájania zraniteľných skupín do aktivít inštitúcie a jej napĺňanie.
 2. Rozvoj interných ľudských zdrojov v oblasti prežívania zraniteľných skupín, práce s prirodzeným prostredím, rodinou.
 3. Preukázaný progres kvality života zraniteľnej skupiny, s ktorou inštitúcia pracuje, prípadne na ktorú je zameraná.
 4. Inštitúcia vytvára silné partnerstvá medzi zraniteľnými skupinami a firemným, školským alebo občianskym/komunitným prostredím.

Kto môže prihlásiť inštitúciu do programu?

 1. Svoju inštitúciu môžu prihlásiť zamestnanci detských domovov, MVO, štátnej alebo verejnej správy.
 2. Vyplňte formulár do 20. novembra 2018, ktorý nájdete tu.

1 najmä Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, obecné a mestské úrady