Vnímavá komunita

My všetci žijeme v jednom materiálnom priestore, ale často napriek tomu v rozdielnych mentálnych svetoch. Rozdielne vnímame svet okolo seba, rozdielne vnímame to, čo svet okolo nás potrebuje a máme tiež rozdielne predstavy, ako ho meniť.
Sme vnímavá komunita.
Zamýšľame sa nad tým, akú úlohu vo svete zohráva zodpovednosť každého z nás, čo je to vlastne tá „spoločenská zodpovednosť” a ako ju naplniť konkrétnymi činmi.
Naším cieľom je podporovať rozvoj kritického myslenia. Vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti.
Pokúšame sa urobiť našu krajinu lepšou a ľudí citlivejších a vnímavejších jeden k druhému.

Členovia vnímavej komunity

- 2018 -

Vnímavé školy

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou
Základná škola Juraja Fándlyho 36, Sereď
Základná škola s materskou školou Komenského 3, Smolenice
Základná škola Železničná 14, Bratislava
Základná škola s materskou školou Vištuk 44
Základná škola s materskou školou Školská 459, Pečovská Nová Ves
Súkromná základná škola s materskou DSA, Lučenec
Základná škola Na dolinách 27, Trenčín
Základná škola Pribinova 123, Nováky

Vnímavé firmy

Kovotvar, výrobné družstvo, Kúty
Adient Slovakia

Vnímavé inštitúcie

Detský domov Studienka, Bratislava
Detský domov Macejko, Malacky

Členovia Vnímavej komunity

Beata Dudášová, Ján Kvak, Magdaléna Eliášová, Anna Dzurusová, Marek Adamečko, Katarína Dobrovodská, Katarína Štofančíková, Radovan Obický, Bohdana Strinková, Hajnalka Lanczová, Jana Dzurjaníková, Michaela Ďurišová, Mariana Molnárová, Lenka Vrábeľová, Miroslava Reľovská, Anna Jurgovianová, Petra Zichová, Katarína Janigáčová, Miroslava Závadská, Oto Horváth, Zlatica Valachová, Viktória Dolinská, Robert Šafo, Milena Lipnická, Zuzana Lynch, Katarína Vančíková, Klaudia Nováková, Petronela Stašáková, Andrea Smutná, Zuzana Bachletová, Klaudia Králiková, Eva Balázsová, Kristína Barcíková, Silvia Hrubčová, Miriama Hrabovská, Zuzana Stanová, Daniela Ivanová, Natália Kačániová, Dominika Žilková, Lucia Holečková, Katarína Matíková, Zuzana Bálintová, Kristína Domanická, Nikola Kmeťová, Alžbeta Čechovičová Zaušková, Jana Kamenská, Máriana Cabanová, Lucia Galková, Patrícia Zólyomiová, Zlatica Valachová, Viktória Dolinská, Miriam Niklová, Nikoleta Mitrášová, Dominika Maziniová, Dominika Czizmárová, Tomáš Kaluja, Daniel Bunda, Anna Romaňáková, Daniel Pliško, Ján Kovalčík, Adela Tetemonteová, Miriam Zoričáková, Viktória Jefanovová, Petra Repelová, Anastázia Halčinová, Mária Krempaská, Ivana Kunová, Klaudia Neupaerová, Michaela Rosenbergová, Pavlína Záblacká, Dominika Krasňanská, Dominika Korázová, Simona Kolesíková, Michele Kubištová, Betka Horváthová, Betka Kvaková, Júlia Lunterová, Oľga Graffigerová, Anahit Dartva, Nina Nagyová, Caroline Ballaová, Viviene Čorgoová

- 2017 -

Vnímavá škola

Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica

Vnímavá firma

Slovak Telekom

Členovia Vnímavej komunity

Anna Kniezová, Daniela Andelová, Dominika Táčiková, Ivana Bugáňová, Ivana Danišová, Janka Vrťová, Jela Sušienková, Katarína Fodorová, Lenka Lasabová, Lenka Svoreňová, Lucia Zacharová, Marcela Rzimanová, Lukáš Jasenský, Margita Pištová, Michaela Trgiňová, Nikola Kudzbelová, Ondrej Babečka, Petra Čiešková , Simona Šimková, Radka Petreková, Rastislav Uvíra, Veronika Žbirková, Zuzana Maťasová, Gabriela Sivá, Jana Zajacová, Kamila Zoláková, Kristína Šotníková, Lenka Bielková, Lucia Jacurová, Lucka Holečková, Marcela Vavreková, Marián Balog, Mariana Lorinczová, Martina Sikorová, Milan Hlavata, Patrícia Balážiová, Simona Tholt, Timea Harakalyová, Veronika Šušková, Zuzana Kováčová, Vladimír Vdovičík, Zuzana Michálková, Zuzana Havasi Bandžáková, Jana Dinušová, Jana Rudolfová, Mária Šúryová, Natália Petrová, Viktória Skokánková, Zuzana Blusková, Andrea Dendisová, Anna Kutníková, Anna Smitková, Daniela Krasulová, Edita Sahuľová, Katarína Gondová, Lenka Šaradinová, Ľubomír Habo, Magdaléna Gensorová, Margita Páneková, Mária Kašová, Veronika Schlossová, Vladimíra Palková, Gabriela Citterbergová, Ivana Petrisková, Jana Mašlonková, Katarína Kurčíková, Ľubica Noščáková, Mária Kulísková, Miroslava Čerešníková, Miroslava Závadská, Viera Máša Orogváni, Zuzana Réveszová, Andrea Kokoruďová, Eva Marková, Ivana Kubačková, Ľubica Matušáková, Michal Kuzár, Michal Kuzár, Michal Mikolášik, Radoslav Grivalský

Príbehmi k poznaniu

Začítajte sa do inšpiratívnych rozhovorov o výnimočných projektoch účastníkov vzdelávacích aktivít.

Nájdete medzi nimi mladých ľudí, študentov či profesionálov, ktorí sa snažia upozorniť na dôležitosť inkluzívneho vzdelávanie na Slovensku alebo pomenovať spoločenské témy vyžadujúce našu pozornosť a angažovanosť.